Atelier Blockx – Blockx, Peeters & Van Looveren is een groep van een tiental mensen die onder hetzelfde dak een architectenbureau en een ingenieursbureau vormen.

De doelstellingen zijn: op discrete maar karaktervolle wijze trachten vorm te geven aan de huisvestingsnoden van hun opdrachtgevers. Hierbij wordt gestreefd naar vernieuwing, voor zover ze leidt tot verbetering, waarbij de functionele eisen zowel in plan als in vormgeving maximaal worden beantwoord. Door de betrokkenheid van de verschillende partners wordt deze doelstelling alleen maar versterkt.

Op constructief en technisch vlak kan steeds beroep gedaan worden op het team van ingenieurs en EPB-verslaggevers van Atelier Blockx waardoor tijdens de ontwerpfase reeds maximaal rekening wordt gehouden met de toekomstige structuur, waarbij ontwerpen niet alleen tekenen is, maar ook bouwen. In overleg met de energiedeskundigen wordt vanaf het ontwerp gestreefd naar de beste keuzes inzake energie en duurzaamheid. Zodoende worden er geen compromissen gesloten als het om technische kwaliteit gaat. Deze moeten steeds de esthetische en functionele kwaliteit versterken.

» Bekijk onze projecten

Instagram Feed