Architectuur

...het zoeken van zin en onzin van tekens en symbolen in architectuur en hun invloed op de bewoner en de omgeving.

En die bewoner is steeds dezelfde mens, die ongeacht zijn vermeende evolutie in deze moderne tijden, op zoek is naar invulling van zijn behoeften : beschutting tegen de natuur, bescherming tegen warmte en koude, bescherming van privacy en eigendom, maar ook gezelligheid, schoonheid, de zogenaamde vierde dimensie...

En de invulling van het antwoord op die behoeften kan van mens tot mens, zeg maar van opdrachtgever tot opdrachtgever, verschillen.

Elke architectuuropdracht heeft dan ook zijn eigen invulling en sluit haast noodzakelijkerwijze elke vorm van overeenstemming of stijl uit. Het is de kunst van de architect te luisteren en niet zijn eigen mening op de dringen. Wat niet hoeft te betekenen dat er geen rode draad door zijn werk loopt, die te maken kan hebben met de vorm , maar steeds met “bewoonbaarheid”, bruikbaarheid.

De essentie van woning dient vooropgesteld te worden waarbij er gestreefd wordt naar tijdloosheid wat resulteert in discretie en rust.

Elk project blijft echter een individueel antwoord op een individuele vraag en is daardoor uniek, hoofdzakelijk allicht in de wijze waarop het communiceert met de omgeving en met de gebruiker. De “vierde dimensie” zal dan ook de enigheid van elk werk vertolken.

Voor info : architectuur@blockx-atelier.be

» Bekijk onze projecten