Stabiliteit

Bouwheer, architect, aannemers, promotoren,

Ons team staat ter beschikking voor de stabiliteitsstudies van al uw projecten.

Naast een esthetisch en functioneel aspect is er ook een structurele dimensie aan ieder project: het samenvoegen van de verschillende elementen tot een constructie. Hierin wordt de ontwerper of architect mee begeleid door de ingenieur stabiliteit.

Ons bureau kan U bijstaan voor het opvatten van de structuur, het berekenen en tekenen van hout-, beton -, en staalconstructies, funderingen, renovaties,... Hoe vroeger de stabiliteitsingenieur wordt betrokken in het ontwerpproces, hoe gunstiger het effect kan zijn op de uiteindelijke bouwkost.

Wij kunnen voor U de beton-, staal-, of houtstudie opmaken. Hierbij zoeken wij steeds naar de meest rationele en budgetmatig interessantste oplossing. Daarbij is een goede studie, die tot een goedkoop gebouw leidt, belangrijker dan een goedkope studie, die tot een duur gebouw leidt.

Bijkomend kunnen wij voor U een meetstaat opmaken van te verwachten beton-, staal-, en houthoeveelheden in uw ontwerp. De opvatting van de constructie en de gebruikte hoeveelheden zullen een belangrijke impact hebben op de kostprijs van uw project. Deze meetstaat kan aan de aannemer worden bezorgd voor het berekenen van de kostprijs.

Voor meer info of een prijsopgave, contacteer onze afdeling : stabiliteit@blockx-atelier.be

» Bekijk onze projecten